Publicare anunt pierdere documente si declarare acte nule in ziare nationale si locale din Romania

Declararea nulitatii documentelor personale sau oficiale ale unei societati comerciale in cazul in care le-ati pierdut sau vi s-au furat.

In cazul in care va aflati in una din situatiile in care ati pierdut sau vi s-au furat urmatoarele documente:

 • certificat constatator
 • legitimatie student(ratb)
 • chitantier
 • buletin
 • permis auto
 • pasaport
 • contract de vanzare-cumparare
 • atestat transport marfa
 • certificat inregistrare fiscala
 • atestat profesional transport
 • atestat competenta profesionala
 • acte firma
 • carnet auditor financiar
 • carte identitate
 • polita asigurare (RCA, casco, sanatate, viata)

Aceste documente trebuiesc declarate nule in cazul pierderii, iar procedura este aceea de a le publica intr-un ziar national ( de larga raspandire). Ziarele care indeplinesc acest criteriu sunt: (click pentru publicare) ziarul Adevarul, Romania Libera, Jurnalul National, Click, Evenimentul Zilei, Bursa.. etc.

Un exemplu de anunt gasiti mai jos:
Persoana fizica: Pierdut legitimatie student emisa de Universitatea…………….pe numele de ………………….O declar nula.

Persoana juridica: SC…………………………………….. SRL, cu sediul in Str……………………, nr.,……..bl……….ap……….loc………jud…….., avand CUI………….. declara pierdut chitantier avand seriile………………………………………. Le declaram nule.